Wetenschappen - wiskunde (WEW)

Wat houdt deze studierichting in?

Dit is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze
combineert een brede algemene vorming met probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting?

  • Je hebt inzicht in complexe leerinhouden
  • Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan logisch redeneren
  • Je kan complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek.
  • Je exploreert planmatig verbanden bij het onderzoeken van fenomenen en mogelijkheden bij het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica.
  • Je vindt het fijn om wiskundig te denken en je hanteert wiskundige  begrippen en methodes bij het oplossen van problemen.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden?

Natuurwetenschappen, Architectuur, Industriële wetenschappen,  Architectuur, Biotechniek, Industriële wetenschappen, Biomedische wetenschappen, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Nautische wetenschappen, Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde, Onderwijs, ...