Wie is wie

Overkoepelende directie

Koen Baerts

Coördinerend directeur Mosa-RT
koen.baerts@mosa-rt.be 

Valentine Creemers
Algemeen directeur Mosa-RT
valentine.creemers@mosa-rt.be 

Martine Thevissen
Directeur Kwaliteitszorg en schoolloopbaanbegeleiding 
martine.thevissen@mosa-rt.be 

Evelyn Cloosen
Directeur Mosa-IC
evelyn.cloosen@mosa-rt.be 


Domein STEM

Bart Goven
Pedagogisch directeur
bart.goven@mosa-rt.be 

Eddy Mulders
Adjunct-directeur
eddy.mulders@mosa-rt.be 

Roland Swennen
Technisch adviseur coördinator Hout en bouw
roland.swennen@mosa-rt.be 

Niels Ceyssens
Technisch adviseur coördinator Mechanica en elektriciteit
jos.coolen@mosa-rt.be 


Domeinoverschrijdend 

Domein Economie en organisatie, Taal en cultuur , Sport, Maatschappij en welzijn

Anita Ruttens
Pedagogisch directeur
anita.ruttens@mosa-rt.be 

Jeannine Schouteden
Adjunct-directeur
jeannine.schouteden@mosa-rt.be 

Lindy Janssen
Technisch adviseur coördinator
lindy.janssen@mosa-rt.be 

Marijke Hulsbosch
Technisch adviseur coördinator
marijke.hulsbosch@mosa-rt.be


Interne Leerlingenbegeleiding 

Dana Vliegen
Adjunct-directeur Leerlingenbegeleiding
dana.vliegen@mosa-rt.be 


Duaal Leren

Gunther Reijnaers
Coördinator
gunther.reijnaers@mosa-rt.be 

Anne Voorjans
Beleidsmedewerker
Coördinator leerlingenbegeleiding
anne.voorjans@mosa-rt.be 

Steven Cornelissen
Administratie
steven.cornelissen@mosa-rt.be 

Dany Dirckx
Trajectbegeleider
dany.dirckx@mosa-rt.be 

Ruth Kerkhofs
Trajectbegeleider
ruth.kerkhofs@mosa-rt.be 

Bruno Vanelst
Leerlingenbegeleiding
bruno.vanelst@mosa-rt.be 

Anniek Caris
Leerlingenbegeleiding
anniek.caris@mosa-rt.be