Welzijnswetenschappen

Wat houdt deze studierichting in?

Dit is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek en biologie

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting?

  • Je hebt inzicht in complexe leerinhouden vooral vanuit een focus op de 
    toepassingsgebieden eigen aan het studiedomein
  • Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan logisch redeneren.
  • Je kan op een analytische en wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving.
  • Je bent in staat om wetenschappelijke theorieën te vertalen naar concrete toepassingen m.b.t. gezondheid, welzijn, onderwijs, samenleving of de eigen leefwereld.
  • Je wil aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen

Wat zijn je toekomstmogelijkheden?

Professionele bachelor: Gezondheidszorg, Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Onderwijs, Sociaal Agogisch werk,