Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige

Wat houdt deze studierichting in?

In deze opleiding specialiseer jij je verder in het werken met gezinnen en bejaarden. Wat je tot nu toe hebt geleerd, wordt verder uitgediept en toegepast op specifieke situaties en doelgroepen.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting?

  • Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school. Zo kan je stage lopen in de (semi-) residentiële volwassenenzorg, in de thuiszorg en bij een bijzondere doelgroep.
  • Je leert werken in moeilijke zorgsituaties (bijv. dementerende of bedlegerige bejaarden): eerst onder begeleiding, later zelfstandig.
  • Je leert functioneren als lid van een verpleegkundig team en je leert hoe je moet omgaan met de diverse achtergronden van de zorgbehoevenden die je ontmoet.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden?

Na je opleiding kan je gaan werken als zorgkundige in rustoorden, centra voor thuis- en bejaardenzorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en in centra voor gezinshulp. Om in de thuiszorg aan de slag te kunnen, moet je geregistreerd zijn door de Erkenningscommissie van
de Nationale Raad voor Verpleegkunde, maar dat kan probleemloos als je slaagt in dit specialisatiejaar. Verder studeren is mogelijk als je goede studievaardigheden hebt ontwikkeld.