Technologische wetenschappen en engineering

Wat houdt deze studierichting in?

Dit is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je gaat onderzoekend aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting?

  • Je toont inzicht in complexe leerinhouden, je kan makkelijk verbanden leggen en je kan logisch redeneren.
  • Je vindt het fijn om wiskundig te denken, te redeneren en te argumenteren. Je gebruikt wiskundige eigenschappen en methodes bij het oplossen van problemen.
  • Je onderzoekt planmatig verbanden en mogelijkheden bij het oplossen van problemen.
  • Je wil ‘engineeren’ om technische uitdagingen ten bate van mens en samenleving te beantwoorden.
  • Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden?

Toegepaste wetenschappen, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen) / Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie, Nautische wetenschappen