Mechatronica

Wat houdt deze studierichting in?

Dit is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je gaat onderzoekend aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica en informaticawetenschappen.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting?

  • Je toont inzicht in complexe leerinhouden, je kan verbanden leggen en  logisch redeneren.
  • Je kan planmatig verbanden en mogelijkheden onderzoeken bij het oplossen van problemen.
  • Je wil producten ontwikkelen om technische uitdagingen te beantwoorden, ten voordele van mens en samenleving.
  • Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.
  • Je bent gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen. Je kan wiskundige vaardigheden inzetten bij het oplossen van problemen.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden?

Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, / Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie (Autotechnologie,, Electromechanica, Elektronica – ICT, Industrieel productontwerpen, Luchtvaarttechnologie, Ontwerp- en productietechnologie), Nautische wetenschappen