Latijn - wiskunde

Wat houdt deze studierichting in?

is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting?

  • Je hebt inzicht in complexe leerinhouden
  • Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan logisch redeneren
  • Je kan complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek.
  • Je bent verbaal sterk en je hebt een sterk taalgevoel.
  • Je vindt het fijn om je te verdiepen in het Latijnse taalsysteem en de Romeinse cultuur.
  • Je vindt het fijn om wiskundig te denken, redeneren en argumenteren en je hanteert wiskundig theoretisch-abstracte methodes bij het oplossen van problemen
  • Je gaat inzichtelijk en analytisch om met inhouden biologie, chemie en fysica.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden?

Taal- en Letterkunde, Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godsdienstwetenschappen, Moraalwetenschappen, Architectuur, Industriële wetenschappen, Biomedische wetenschappen,  Farmaceutische wetenschappen, Psychologie en Pedagogische wetenschappen, ...