Humane wetenschappen

Wat houdt deze studierichting in?

Dit is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. 

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting?

  • Je hebt inzicht in complexe leerinhouden en je kan deze in korte tijd onder de knie krijgen.
  • Je kan vlot verbanden leggen en logisch redenen.
  • Je kan op een analytische en wetenschappelijke manier kijken  mens en samenleving.
  • Je hanteert en verdiept je in menswetenschappelijke, filosofische, politieke en sociaalwetenschappelijke concepten op een abstracte manier.
  • Je wil aspecten van het menselijk bestaan bestuderen, analyseren en begrijpen

Wat zijn je toekomstmogelijkheden?

Archeologie, Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Gezondheidszorg, Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Journalistiek, Communicatiemanagement,