Hout constructie- en planningstechniek (Se-n-Se)

Wat houdt deze studierichting in?

Je leert houtconstructie- en planningstechnieken ontleden en uitwerken. Je leert het productieproces voorbereiden (situatieschetsen, CAD/CAM/…) aan de hand van planningstechnieken die gebruikt worden in bedrijven.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting?

  • Je komt in contact met de bedrijfseconomische en -technische aspecten van een opdracht zoals kostprijsberekening, rendement, ondernemerschap en productiemethoden.
  • Kijken en al doende leren gebeurt tijdens stages in een studie- of planningsbureau in een bedrijf, zodat je aan het einde van dit specialisatiejaar zelfstandig de totaalopdracht van een project kan opvolgen.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden?

De studierichting bereidt je voor op een job als werkorganisator, technisch bediende, of als schakelpersoon tussen aankoop, productie en verkoop in een houtverwerkend bedrijf. Je kan ook een technisch-commerciële
functie ambiëren in een toeleveringsbedrijf. Als je gemotiveerd bent en je flink kan inzetten, hoort een professionele bacheloropleiding aan de hogeschool (Leraar secundair onderwijs, Houttechnologie,
Interieurvormgeving ...) tot de mogelijkheden.