Economie - wiskunde

Wat houdt deze studierichting in?

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting?

  • Je hebt inzicht in complexe leerinhouden
  • Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan logisch redeneren
  • Je kan complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek.
  • Je kan (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden doorgronden.
  • Je vindt het fijn om wiskundig te denken, te redeneren en te argumenteren. 
  • Je kan wiskundige vaardigheden inzetten bij het oplossen van problemen.

Wat zijn je toekomstmogelijkheden?

Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Sociale wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde,  Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische
wetenschappen, Onderwijs, …