Economie - moderne talen

Wat houdt deze studierichting in?

Dit is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting?

  • Je hebt inzicht in complexe leerinhouden en je kan deze in korte tijd onder de knie krijgen.
  • Je kan vlot verbanden leggen en logisch redenen.
  • Je kan (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden doorgronden.
  • Je kan wiskundige vaardigheden inzetten bij het oplossen van problemen
  • Je bent verbaal sterk en je hebt een sterk taalgevoel
  • Je  bent nieuwsgierig naar andere culturen. 

Wat zijn je toekomstmogelijkheden?

Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Sociale wetenschappen
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische
wetenschappen, Onderwijs, …