Bouw- en houtwetenschappen

Wat houdt deze studierichting in?

Dit is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je gaat onderzoekend om met technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- en houtconstructies en projectenstudies. Je denkt conceptueel en je bent vaardig in 3D-metingen (topografische toepassingen) en het gebruik van digitale technologieën bij het opmaken van projectdossiers en het modelleren in 3D met CAD en BIM-software van bouwknopen en bouwprojecten voor BEN- en passiefprojecten.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting?

  • Je toont inzicht inzicht in complexe leerinhouden ,je kan verbanden leggen en logisch redeneren.
  • Je bent vaardig in het gebruiken van digitale technologieën zoals bij het toepassen van 3D-metingen in functie van het ontwerpen en modelleren in 3D om oplossingen uit te werken op basis van wetenschappelijke inzichten.
  • Je kan analytisch en inzichtelijk redeneren.
  • Duurzaam bouwen ligt je aan het hart

Wat zijn je toekomstmogelijkheden?

Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling / Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie (Bouw, Ecotechnologie, Energiemanagement, Energietechnologie, Houttechnologie, Industrieel productontwerpen, Vastgoed, Onderwijs