Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Wat houdt deze studierichting in?

Dit is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met wetenschappelijk denken. Er is op basis van geïntegreerde STEM veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica.

Welk profiel heb je als leerling voor deze studierichting?

  • Je toont inzicht in complexe leerinhouden, je legt verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.
  • Je onderzoekt planmatig verbanden en mogelijkheden bij het oplossen van problemen in biotechnologie, biologie, chemie, fysica en informaticawetenschappen.
  • Je wil processen in de levende en de niet-levende natuur aanwenden en aanpassen ten voordele van mens en samenleving.
  • Je zet wiskundige vaardigheden in, je hanteert wiskundig abstracte concepten en gebruikt deze bij het oplossen van problemen

Wat zijn je toekomstmogelijkheden?

Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen / Biotechniek, Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie), Gezondheidszorg