Latijn

Wat houdt deze studierichting in?

Een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit die een brede algemene vorming combineert met een uitgebreid pakket aan Latijn en een uitgebreid pakket aan wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. 

Wat zijn je toekomstmogelijkheden?

Academische bachelor: Geneeskunde, Farmaceutische wetenschappen, Taal- en letterkunde, Wijsbegeerte, Toegepaste taalkunde, Psychologie, (Ortho)pedagogie, Sociologie, Economie, Criminologie, Rechten ...
Professionele bachelor: Lerarenopleiding, Verpleegkunde,  Communicatiemanagement …